TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Tütün Yasası İle İlgili Platformun Görüşleri

 

TÜTÜN YASASI İLE İLGİLİ PLATFORMUN GÖRÜŞLERİ

BİLDİRİ NO: 25

Tütün üretimi, Ekici Tütünlerinin pazarlanması, sigara üretimi ve ithalat aşamalarında yapılan ve yapılmakta ısrar edilen bazı uygulamaların sonucu olarak Türk Tütüncülüğünün giderek ağırlaşan koşullarının,gerekli önlemler derhal alınıp bu gidiş durdurulmazsa Türk Tütüncülüğü, tütün üreticileri, sektörde çalışanlar ve ülke ekonomisi için vahim sonuçlar doğacağının, bilincinde olarak;

Durumu ve önlemler alınması gereğini yetkililerin sorumluluğuna ve her türlü yasal yola baş vurarak kamuoyunun ilgisine sunmayı vazgeçilmez ve ertelenmez ulusal görev sayarak 05.Mart.1996 tarihinde TÜTÜN PLATFORMU’nu oluşturmuştuk.

O gün izlenen politikanın sakıncaları, Türk tütününün ülke sigara pazarından kovulması, sektörün tümü ile yabancı sigara tekellerinin eline geçeceği, bunun sonucunda da ekonomimizin ve tütün üreticilerimizin büyük gelir kayıplarına uğrayacağını söylemiştik.

Bildiğiniz gibi 20.Haziran.2001 günü TBMM Genel kurulunda yeni tütün yasası kabul edildi. O gün söylediklerimiz dinlenip dikkate alınsa, önerdiğimiz milli tütün politikası izlense, bugün tütün konusu IMF dayatmalarına malzeme yapılmazdı.

1883’de Osmanlı’nın borçlarına karşılık Avrupalı sermayedarlara verilen tütün imtiyazının Reji adı altında 42 sene ülkemizin kaynaklarını ve tütün üreticimizi sömürdüğü bilinmektedir.

Cumhuriyet’in ilanı ile 1925’de kurtulduğumuz Reji idaresinin bugünkü temsilcileri PM, JTI, BAT adı altında IMF ve Dünya Bankası’nı Truva atı gibi kullanarak ülkemiz sigara pazarını işgal etmektedirler. Yeni yasa ile Türk tütüncülüğü tekrar yüzyılın başına dönmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bu yasa ile, sigara pazarı tamamı ile yabancı sigara tekellerine terk edilmektedir.
  • Bu yasa ile, Türk tütüncüsü yabancı tekellerin taşeronu firmaların insafına terk edilmektedir. Yabancı alıcıların belirlediği koşullarda sözleşme yapabilen az sayıdaki üretici pazarlık gücünden uzak anlaşmalara zorlanacaktır.
  • Bu yasa ile, ülkemizde tütün ekicisi % 75 oranında azalacaktır. Sonuçta 400 bin ailenin oluşturduğu milyonlarca insanımız, hayatlarını devam ettirebilmek için kentlere göçmek zorunda kalacaktır. İşsiz ve aç insanların yaşayabilmek için her yolu deneyecekleri unutulmamalıdır.
  • Bu yasa ile, ekici tütün piyasalarında belirleyici role sahip milli TEKEL’in olmadığı piyasalarda artık yabancı tekeller olacaktır.
  • Bu yasa ile, tütünde destekleme alımları kaldırılırken, dünya çapında üne sahip Türk tütünleri, AB’den kilo başına 5 dolara varan destek primi alan Yunanistan tütüncüsü ile rekabete zorlanacaktır.
  • Bu yasa ile, 2002 ürün yılından sonra Tekel tütün almayacağından, çoğu ülkemizin en geri yörelerinde kurulu bulunan 25 Yaprak Tütün İşletmesi kapatılacak, bu da 40 bin çalışanın işsiz kalmasına veya belirsiz bir geleceğe terk edilmesine neden olacaktır.
  • Bu yasa ile, Tekel’in % 70’lik Türk sigara pazarı hakimiyeti yabancı tekellere terk edilecektir.
  • Bu yasa ile, % 38’lik yerli tütünlerden yapılan sigaraların Pazar payı göz ardı edilmiş, bu sigaraların harmanlarının ve Pazar paylarının korunması düşünülmeyerek, hem tüketicimizin hem de üreticimizin zarara uğrayacağı görmezlikten gelinmiştir.
  • Bu yasa ile, bundan böyle ekici elinden gelen tütünler işlenmeden de ihraç edilebilecektir. İşsizlik oranı yüksek ülkemizde, getirilen bu serbestliği anlamak mümkün değildir.

 

  • Bu yasada, TBMM Genel Kurulunda ifade edilen endişelerin hiç biri dikkate alınmazken, ülkemizde sigara üretmeyi düşünen yeni uluslar arası tekelleri yatırımlara ve istihdama zorlayan “tek vardiyada 2 milyar adet .........” üretimle elde edilen ithalat ve serbestçe fiyat belirleme hakları “tek” ibaresi kaldırılarak yarı yarıya azaltılmıştır. Bu son dakika gelişmesinin gerekçesi, kamu oyuna açıklanmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Osmanlı Reji dönemine gönderecek bu yasayı imzalamayarak geri çevirmesini diliyoruz.

Biz Tütün Platformu üyeleri, 1996 yılında başlattığımız Türk tütünü ve tütüncülüğünü koruma doğrultusundaki mücadelemizi bugünde sürdürme kararlılığındayız. IMF dayatması ile gelinen noktanın bir son değil, bir başlangıç olduğu inancı ile Türk Tütüncülüğünü kolay teslim etmeyeceğimizi tüm kamu oyuna duyururuz.

 

TÜTÜN PLATFORMU