TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Tütün Platformu Kuruluş Bildirisi

Tütün Platformu Kuruluş Bildirisi

İzmir, 05.03.1996

TÜTÜN PLATFORMU KURULUŞ BİLDİRİSİ

(Bildiri 1)

Biz aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, Tütün üretimi, Ekici Tütünlerinin pazarlanması, sigara üretimi ve ithalatı aşamalarında yapılan ve yapılmakta ısrar edilen bazı uygulamaların sonucu olarak Türk Tütüncülüğünün giderek ağırlaşan koşullarının, Gerekli önlemler derhal alınıp bu gidiş durdurulmazsa Türk tütüncülüğü, tütün üreticileri, sektörde çalışanlar ve ülke ekonomisi için vahim sonuçlar doğacağının, bilincinde olarak; Durumu ve önlemler alınması gereğini yetkililerin sorumluluğuna ve her türlü yasal yola baş vurarak kamuoyunun ilgisine sunmayı vazgeçilemez ve ertelenemez ulusal bir görev sayarak TÜTÜN PLATFORMU’ nu oluşturmuş bulunuyoruz. Göreve başlarken, öncelikle bu bildiriyi halkımızın dikkatine sunmayı ve tütün üreticilerimizi, tütün işkolunda çalışan memur ve işçileri, onların kuruluşlarını, bilim adamlarımızı, aydınlarımızı ve basın mensuplarımızı bu savaşımda bize katılmaya çağırıyoruz.

Eşme Tütün Tarım Satış Kooperatifi

Menderes Tütün Tarım

Satış Kooperatifi Tarım Ekonomisi Derneği

Tekgıda İş Sendikası

Tümgıda Sendikası

Tütün Eksperleri Derneği

Ziraatçılar Derneği

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi