TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Tekel Araştirma Enstitüsünün Yeniden Yapilandirilmasi

TÜTÜN PLATFORMU BİLDİRİSİ

(Bildiri 8)

TEKEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN

YENİDEN YAPILANMASI

 

Tekel bünyesinde yer alan TEKEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI’nın;

  1. Yaprak Tütün Araştırma Enstitüsü
  2. Alkollü içkiler “ “
  3. Tütün Mamulleri “ “
  4. Tuz “ “

olarak dört Enstitü halinde yeniden yapılandırılmasını öngören TEKEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK önerisinin Tekel Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımızın onayına sunulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Yönetmelik taslağının önerilen şekliyle uygulamaya konulmasının önemli sakıncalar doğuracağına inandığımız için konu hakkında kısaca bilgi sunmayı ve görüşümüzü açıklamayı görev sayıyoruz. 

1- Yönetmelikte, Yaprak Tütün Araştırma Enstitüsüne;

  • Uygulamada önlemler almak (Madde 10-e,g ve k)
  • Üretim tekniğinin geliştirilmesini sağlamak (Madde 10-h)
  • Kaliteli ürün yetiştirilmesi için usul ve metotların uygulanmasını sağlamak (Madde 10-b) gibi uygulama yetkileri verildiği görülmektedir.

Araştırmalar yapmak, bu araştırma sonuçlarına göre önlemler belirlemek ve bu önlemleri uygulayıcılara önermenin Araştırma Enstitülerinin görevi olduğunda şüphe yoktur.

Fakat bilimsel araştırma sonuçlarının hayata geçirilmesi için önlemler almak ve bunları uygulamak yasaların bu işle görevlendirdiği kadrolara rağmen, Araştırma Enstitülerine görev olarak verilemez. Böyle bir uygulamanın karışıklıklara, emek ve zaman israfına sebep olacağı dikkatle gözönünde tutularak araştırma ve uygulamada yetki ve sorumluluk alanlarının sınırları yönetmelikte daha net olarak belirtilmelidir.

Özellikle yaprak tütün konularında araştırma enstitüsüne adeta Tekel’in yaprak tütün müessesesi yok sayılarak uygulama yetkileri verilmesi ilerde önemli karışıklıklara neden olacaktır.

2- Yönetmelikte yaprak tütün ve tütün mamulleri üzerinde araştırmalar yapmak amacıyla iki ayrı Enstitü kurulması öngörülmektedir.

Halbuki, Yaprak Tütün Araştırma Enstitüsüne verilen görevlerle Tütün Mamulleri Enstitüsüne verilen görevlerin çoğu çakışmaktadır. Yaprak tütün için ayrı, tütün mamulleri için ayrı enstitülerin kurulması bu alanda yapılacak araştırmaların amacının ve niteliğinin gereği değildir. Böyle olduğu için yaprak tütün ve tütün mamulleri konularındaki araştırmalar tütüncü ülkelerde aynı enstitü tarafından yürütülmektedir.

  1. Ülkemizde tütün ve sigara ile ilgili konularda bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalarda eşgüdüm sağlanamadığı için, araştırma sonuçları gereken süratle Türk tütüncülüğünün yararına sunulamamıştır.

Platformumuzun, kuruluşunda açıklamış olduğumuz gibi tütün, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunların sonuçları ile yabancı ülkelerde yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarını Türk tütüncülüğünün yararına sunmak amacıyla yapılacak çalışmaların; giderleri yararlanacak kişiler, kuruluşlar ve devlet tarafından karşılanacak ve Tütün Ofisi Genel Müdürlüğüne bağlı olacak bir merkezde toplanmasının en doğru çözüm şekli olduğuna inanmaktadır.

 

Telif Hakkı © 2017 Tütün Eksperleri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.

Web tasarım by webkokteyli.