TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Hem Tekel Yok Edilip Hem Türk Tütüncüsünün Yanında Olunamaz!

1996 yılında Türk tütüncülüğü ile tütün üreticilerinin sesi olmak amacı ile yola çıkan kuruluşların oluşturduğu “Tütün Platformu” nun, 22 Mart 2003 tarihinde İzmir’ de yaptığı toplantıda  14 adet Tütün Tarım Satış Kooperatifi platforma katılma kararı almıştır.

Tütün Platformu yeni katılımlarla dün olduğu gibi yarında, dün olduğundan daha gür sesle Türk tütüncülüğünün sesi olmaya devam edecektir.

 

Değerli Basın Mensupları;

 

Bildiğiniz gibi 9 Ocak 2001 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 4733 sayılı Tütün Kanunu tütünde Destekleme alımlarını kaldırdığı gibi sözleşmeli üretim uygulamasını da başlatmıştır. Tütünde sözleşmeli üretim üretici açısından da alıcı açısından da belirsizliği akde bağlamaktır. Kalitenin önemli bir kriter olduğu tütünde özellikle iklim şartları ve verilecek işçilik büyük önem kazanmaktadır. Bu da gerek üreticiler gerekse alıcılar için risk demektir.

 

İlgili yasa, Sözleşmeli Üretimin yanı sıra “Açık Artırma Yöntemi” ile alım satım yapılmasını öngörmektedir. Nitekim, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 4 Aralık 2002 tarihinde yayınladığı Yönetmeliğin 13. maddesi çerçevesinde kurulacak olan “Tütün Satış Merkezleri” ve “Kataloga Dayalı Açık Artırma Yöntemi” hakkındaki tebliğ, Resmi Gazete de17.03.2003 tarih 25.051 sayı ile yayınlanmıştır.

 

Sözleşmeli üretim Dünyanın her tarafında ürün teminini sağlamak için uygulanırken, belki de yalnızca ülkemizde arz fazlasına çözüm olarak sunulmuştur. 2002 ürün yılında yüzbinlerce tütün üreticisi uluslararası alıcı tekelinin olduğu ülkemiz tütün pazarında çaresiz bırakılarak, sadece çokuluslu alıcıların belirlediği şartlarda sözleşmeler imzalamak zorunda kalmışlardır. Sigara ve tütün sektörümüzde denge ve rekabet unsuru olan TEKEL ise yıllardır üstlendiği misyonu inkar edercesine özel sektörden haftalar sonra ve adeta sosyal amaçlı olduğu izlenimi veren sözleşmeler imzalamıştır.

 

Bir taraftan tütünde destekleme alımları kaldırılırken diğer taraftan destekleme alımı benzeri ihtiyaç olup olmadığı düşünülmeden sözleşmeler yaptırılmaktadır. Bir taraftan özerklikten bahsedilirken diğer taraftan politik kaygıları bertaraf etmek için TEKEL kullanılmaktadır. Sonuçta tütün üreticilerimiz yabancı alıcıların ellerine teslim edilirken tütün, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan ticari bir ürün olmaktan çıkartılmaktadır.

 

Bugün önümüzde, bu yıl üretilen ve sözleşme fazlası yada sözleşmesiz olan tütünlerin katalog yöntemiyle açık artırma merkezlerinde satılması ile yeni ürün yılına ait sözleşmelerin imzalatılmaya çalışılma çabaları durmaktadır.

 

Türk tütün pazarının yegane ihtiyacı rekabettir. Düne kadar bu pazarın çokuluslular karşısındaki tek rekabet unsuru olan TEKEL özelleştirilmeye çalışılarak sadece sigara pazarı terk edilmekle kalınmayıp aynı zamanda, örgütsüz tütün üreticileri, birlikte hareket etmek zorunda olan, tüccardan çok komisyoncu niteliğindeki firmalarla başbaşa bırakılmış olunmaktadır.

 

İzlenen politikalardan cesaret alan çokuluslu alıcılar ellerinden geldiğince ekici tütün pazarında rekabetten kaçacaklardır. Zira rekabet demek tütün fiyatlarının yükselmesi, ekicilerimiz için daha fazla gelir demektir. Ancak bu sigara üreticileri için daha yüksek maliyet demektir. Nitekim yabancı alıcılar IMF dayatması ile çıkarttırdıkları Tütün Kanunu sayesinde sözleşmeli üretim ile ihtiyaçları olan tütünü çok düşük fiyatlarla elde etme imkanı bulmuşlardır. Açık Artırmalı Satış sistemini işlemez kılarak sisteme inancı ortadan kaldırmaya çalışacaklarına kuşku yoktur. Gelecek kaygısı taşıyan çaresiz tütün üreticimizi çokuluslu tröstlerin insafına terk edip, sonrada sözleşme imzalamak zorunda bırakarak üreticilerimizi ve ülkemiz çıkarlarını korumamız mümkün değildir.

 

İzlenen politikalardan cesaret alan özel sektör alıcıları, var olan tütün üreticisinin de tütün tarımından kaçacağını bilerek ekiciyi ne olduracak ne de öldürecek politikalar izlemektedirler.

 

Çözüm, sözleşmeli üretimde değil gerektiğinde müdahale alımlarının yapılacağı üretim planlaması çerçevesinde artırmalı satış sistemini hayata geçirmektedir.

 

Çözüm üreticilerin örgütlü yapıları olan kooperatifleri güçsüz kılarak kendi ayakları üzerinde durmalarını güçleştirerek onları ortadan kaldırmakta değil, destek vererek güçlendirmek ve sektörde daha aktif görevler üstlenmelerini sağlamaktadır.

 

Çözüm, TEKEL’i özelleştirme adı altında yabancılaştırmakta değil, sigara ve tütün sektöründe daha etkin kılmaktadır.

 

Çözüm, yıllarca uygulanan popülist  politikaları sürdürerek yaprak tütün stoklarını arttırmakta yada bu stokları gerekçe göstererek maliyetinin çok altında fiyatlarla satarak kendi tütünlerimizin önünü tıkamak kolaycılığında değil, gerektiğinde stokları imha etmek gibi radikal kararlar dahil planlı üretim yapılmasını sağlamaktadır.

 

Çözüm, tütün alıcısı çokuluslu tütün tröstlerinin ihraç edilen tütün fiyatlarını belirlediği gerçeğini görmezlikten gelerek ihracatta uygulanan “endikatif tütün ihraç fiyatları” uygulamasından vazgeçmekte değil, arz-talep dengesi gözetilerek yapılan üretimin, tam rekabet şartlarında pazarlanabilmesindedir.

 

Çözüm, siyasetçilerin yanlışlarının faturasını “Devlet bu işleri yapamıyor” kolaycılığına kaçarak ekicilere ve ülkemize ödetmesinde değil, sektörün gerçeklerini görerek cesur adımlar atılarak daha aktif hale getirilmesindedir.

 

Biz tütün üreticileri,

 

Biz sektör çalışanları,

 

Biz ülkesinin çıkarlarını korumayı görev sayanlar.

 

Türk tütüncüsüne, tütüncülüğüne ve milli TEKEL’ e sonuna kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha huzurunuzda kamuoyuna ilan etmeyi görev sayıyoruz. 31 Mart 2003-İZMİR

 

TÜTÜN PLATFORMU

    

       TÜTÜN PLATFORMU ÜYESİ KURULUŞLAR

 

TEK GIDA-İŞ SENDİKASI EGE BÖLGE ŞUBESİ

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

TÜRK ENERJİ SENDİKASI EGE BÖLGE ŞUBESİ

ZİRAATÇILAR DERNEĞİ

MANİSA

ZİRAAT ODASI

KARACASU

ZİRAAT ODASI

EŞME

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

ACIPAYAM

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

AHMETLİ

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

ALAATTİN

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

BORLU

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

BOZDOĞAN

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

DEDEBAĞI

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

KALE

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

KARACASU

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

KIRAĞAÇ

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

KÖPRÜBAŞI

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

MENDERES

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

SALİHLİ

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

SARIGÖL

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

SARUHANLI

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

YASSIHÖYÜK

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ