TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

TÜTÜN ÜRETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEKTÖREL BİR KUVVET ANALİZİ (SWOT) ÇALIŞMASI