TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Reklam Kurulu 150. Toplantısı Kararları, 11.03.2008.

Reklam Kurulu 150. Toplantısı Kararları, 11.03.2008.htm

Reklam Kurulu 150. Sayılı Basın Bülteni

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3854

REKLAM KURULU

11.03.2008 TARİHİNDE 150'NCİ TOPLANTISINI YAPTI.

REKLAM KURULU'NUN 11.03.2008 TARİHLİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN DOSYALARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA

BELİRTİLMİŞTİR.

 

IV - TÜTÜN ve ALKOL

2) 2008/44- JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş.'ne ait “Winston” markalı tütün mamulünün 13-15 Mayıs 2007 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi kampüs alanında stand açılarak satışının ve tanıtımının yapılmasının 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı olduğuna,

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. hakkında yerel düzeyde (5.919 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

Diğer taraftan, adı geçen firmaya ait “Monte Carlo”, “More”, “Anadolu” ve “Winston” isimli tütün mamullerinin satışının yapıldığı satış noktalarında yer alan fiyat tanıtım kartları ve tanıtım broşürleri nedeniyle, Reklam Kurulu'nun 11.04.2007 tarih ve 139 sayılı toplantısında, firmaya idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun'un değişik 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “…para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (5.919 x 2 = 11.838 YTL) uygulanmasına karar verilmiştir.

3) 2008/47- Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.'ne ait “Marlboro Intense” ve “LM” markalı tütün mamullerinin 03.09.2007 tarihinde İzmir Enternasyonel Fuar Alanı içinde stand açılarak tanıtım ve reklamının yapılmasının 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı olduğuna,

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. hakkında yerel düzeyde (5.919 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.