TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Reklam Kurulu 149. Toplantısı Kararları, 12.02.2008

.htm

Reklam Kurulu 149. Sayılı Basın Bülteni

REKLAM KURULU

12.02.2008 TARİHİNDE 149'UNCU TOPLANTISINI YAPTI.

REKLAM KURULU'NUN 12.02.2008 TARİHLİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN DOSYALARLA İLGİLİ

ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

 

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3833

Erişim tarihi: 06.03.2008

 

TÜTÜN VE ALKOL

2007/399 – Yunus Market İşletmeleri Ticaret Ltd. Şti.'nin Çukurambar şubesinde “Muratti” markalı sigaraların satış standı dışında kasa üzerinde, “Kent” markalı sigaraların ise stand dışında satışa sunulmasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı;

Dolayısıyla söz konusu reklamların 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, Yunus Market İşletmeleri Ticaret Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları 5.919.-YTL idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.