TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Reklam Kurulu 148. Toplantısı Kararları, 15.01.2008.

Reklam Kurulu 148. Sayılı Basın Bülteni

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3807

REKLAM KURULU, 15.01.2008

REKLAM KURULU'NUN 15.01.2008 TARİHLİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN DOSYALARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

2008/1 – İnternet ve televizyon gibi çeşitli mecralarda yer alan “elektronik sigara” adlı ürünlere ait reklam ve tanıtımların 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 13. maddesine, 4207 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 3 üncü maddesine, Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri hakkında Yönetmelik'in 14 üncü maddesine ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 17 ve 20 inci maddelerine aykırı olduğu dikkate alınarak,

Söz konusu reklamların; 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna ve internet, televizyon gibi çeşitli mecralarda yayımlanan her türlü elektronik sigara reklamlarını durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.