TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Reklam Kurulu 145. Toplantısı Kararları,16.10.2007

Reklam Kurulu 145. Sayılı Basın Bülteni

REKLAM KURULU

 

16.10.2007 TARİHİNDE 145'İNCİ TOPLANTISINI YAPTI.

 

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3712

Özel Güven Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Cihazlar Tic. Ltd. Şti.'ne ait kartvizit ve tabela ile “Güven Sağlık Psikoteknik Değerlendirme Merkezi”, “Güven İlaçlama”, “Sigarayı bir seansta bırakabilirsiniz” ve “Çok Geç Olmadan Bırakmalı” başlıklı broşürler hakkında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan mütalaada, söz konusu şirket adına “Özel Güven Polikliniği” ve “Psiko - Teknik Değerlendirme Merkezi” biçiminde uygunluk belgeleri düzenlendiğinin; ancak bu sağlık kuruluşları ile şirketin aynı adreste faaliyet gösterdiğinin; diğer taraftan, “Güven İlaçlama” başlıklı broşürde belirtilen adresin de anılan sağlık kuruluşu ile aynı adres olduğunun; ayrıca, ilgili mevzuat kapsamında “Sigara Bırakma Merkezi” adı altında tanımlanan bir sağlık kuruluşu olmamasına rağmen, kuruluşa ait dış tabelada bu ifadenin yer aldığının; bu faaliyetin ise sağlık kuruluşu tarafından değil, şirket tarafından yürütüldüğünün; dolayısıyla, şirket ile sağlık kuruluşunun aynı adreste faaliyet göstermesinin, şirketin diğer faaliyetlerinin ise sağlık kuruluşu bünyesinde yürütülmesinin, kuruluşun ön cephesinde mevzuatta belirtilen tabelalar dışında ilan ve reklam ibarelerinin yer almasının, kartvizit ve broşürlerde, polikliniğin verdiği hizmetlerin ve hizmetleri arasında bulunmayan “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, check-up, heyet raporları” gibi işlemlerin ve sigara bırakma merkezinin reklamının yapılması ile “Sigarayı tek seansta bırakabilirsiniz ” ibaresinin kullanılmasının uygun bulunmadığının belirtildiği;

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, bu nedenle reklam veren Özel Güven Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Cihazlar Tic. Ltd. Şti. hakkında durdurma ve 5.919.-YTL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.