TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Reklam Kurulu 140.Toplantısı Kararları, 30.05.2007

REKLAM KURULU

08.05.2007 TARİHİNDE 140 INCI TOPLANTISINI YAPTI.

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3330

Erişim tarihi: 30.05.2007

REKLAM KURULU'NUN 08.05.2007 TARİHLİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN DOSYALARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

3) 2006/454 - Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Tic. A.Ş.'ne ait F1 Racing Dergisi'nin Ağustos 2006 ve Eylül 2006 tarihli nüshalarında yer alan görüntülerde West ve Mild Seven sigaralarının örtülü reklamının yapıldığı,

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Tic. A.Ş. hakkında 54.913 .- YTL idari para ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.