TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Reklam Kurulu 139. Toplantısı Kararları, 11.04.2007

REKLAM KURULU

11.04.2007 TARİHİNDE 139 UNCU TOPLANTISINI YAPTI.

REKLÂM KURULU'NUN 11.04.2007 TARİHLİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN

DOSYALARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3299

(…)

4) 2007/28- British American Tobacco The Netherlands B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi'ne ait “Viceroy” ve “Pall Mall” isimli sigaraların satışının yapıldığı satış noktalarında 21-29.06.2006 tarihlerinde yer alan fiyat tanıtım kartları ile ürün tanıtım broşürlerinin, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 3 üncü maddesine, Tütün Mamullerinin Zararlarından Korunmaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine ve Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 1 inci maddesine uygun olmadığı;

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren British American Tobacco The Netherlands B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi hakkında 5.491 .- YTL idari para ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

5) 2007/29- European Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.'ne ait “Vigor” ve “Prestige” isimli sigaraların satışının yapıldığı satış noktalarında 29-30.06.2006 tarihlerinde yer alan fiyat tanıtım kartları ve “Vigor Ailesinin Yeni Üyesi” başlıklı broşürün, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 3 üncü maddesine Tütün Mamullerinin Zararlarından Korunmaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine ve Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 1 inci maddesine uygun olmadığı;

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren European Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. hakkında 5.491 .- YTL idari para ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

6) 2007/30- Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.'ne ait “West”, “Maxim”, “Imperial Classic” ve “West Ice” isimli sigaraların satışının yapıldığı satış noktalarında 21-29.06.2006 tarihinde yer alan fiyat tanıtım kartlarının, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 3 üncü maddesine, Tütün Mamullerinin Zararlarından Korunmaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine ve Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 1 inci maddesine uygun olmadığı;

Diğer taraftan, aynı tüzel kişiliğe ait “Fantastic Savings On Uk Prıces” başlıklı harita ile tütün ürünlerinin reklamının yapılması nedeniyle 13.03.2007 tarih ve 138 sayılı toplantısında idari para cezası verildiği, bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edildiği;

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. hakkında 5.491x2=10.982 .-YTL idari para ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

7) 2007/31- JTI Tütün Ürünleri San. A.Ş.'ne ait “Monte Carlo”, “More”, “Anadolu” ve “Winston” isimli sigaraların satışının yapıldığı satış noktalarında 29.06.2006 tarihinde yer alan fiyat tanıtım kartları ve tanıtım broşürlerin, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 3 üncü maddesine, Tütün Mamullerinin Zararlarından Korunmaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine ve Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 1 inci maddesine uygun olmadığı;

Diğer taraftan, aynı tüzel kişiliğe ait satış noktalarında (sigara raf ünitelerinde) üreticisi olduğu More FF KS CBP, Anadolu FF KS CBP ve Winchester FF KS CBP markalı sigaralara ait ambalajlar nedeniyle 14.03.2006 tarih ve 126 sayılı toplantısında idari para cezası verildiği, bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edildiği;

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren JTI Tütün Ürünleri San. A.Ş. hakkında 5.491x2=10.982 .-YTL idari para ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

8) 2007/32 - Philip Morris Sa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.'ne ait “Lark” ve “Bond Street” isimli sigaraların satışının yapıldığı satış noktalarında 30.06.2006 tarihinde yer alan fiyat tanıtım kartlarında, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 3 üncü maddesine, Tütün Mamullerinin Zararlarından Korunmaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine ve Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 1 inci maddesine uygun olmadığı;

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Philip Morris Sa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. hakkında 5.491 .- YTL idari para ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

9) 2006/379- Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilip piyasaya sunulan MAXIM FF RC KS BOX markalı sigara ambalajı ve satış noktalarında sergilenen Haziran 2006 tarih ve 01 sayılı MAXIM isimli broşürün, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 3 üncü maddesine, Tütün Mamullerinin Zararlarından Korunmaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine ve Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 1 inci maddesine uygun olmadığı;

Diğer taraftan, aynı tüzel kişiliğe ait “Fantastic Savings On Uk Prıces” başlıklı harita ile tütün ürünlerinin reklamının yapılması nedeniyle 13.03.2007 tarih ve 138 sayılı toplantısında idari para cezası verildiği, bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edildiği;

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. hakkında 5.491x2=10.982 .-YTL idari para ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

(…)

 

 

Reklâm Kurulu Tütün Üreticilerine 49 Bin YTL Para Cezası Kesti

http://www.haberler.com/reklam-kurulu-tutun-ureticilerine-49-bin-ytl-para-haberi/

ANKA, 04.05.2007

 

Reklam Kurulu Tütün Üreticilerini Mercek Altına Aldı. Reklam Kurulu, Tütün Mamullerinin Zararlarına İlişkin Yasaya Aykırı Davranan 6 Sigara Üreticisine 49 Bin 419 YTL Para Cezası Kesti.

 

Reklam Kurulu, tütün üreticilerini mercek altına aldı. Reklam Kurulu, tütün mamullerinin zararlarına ilişkin yasaya aykırı davranan 6 sigara üreticisine 49 bin 419 YTL para cezası kesti.

11 Nisan'da toplanan Reklam Kurulu Imperial Tobacco, European Tobacco, British Amerikan Tobacco , Philip Morris Sa ve JTI'ye tütün mamüllerinin zararlarına ilişkin yasaya aykırı davrandıkları ve ceza almasına rağmen kural ihlalini bir yıl içinde ikinci kez tekrarladıkları gerekçesiyle toplam 49 bin 419 YTL para cezası kesti.