TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Tütün Piresi (Epitrix Hirtipennis)

Tütün Piresi (Epitrix Hirtipennis)

TÜTÜN PİRESİ (Epitrix Hirtipennis)

Tanımı: Yetişkin tütün pireleri; 1,5-2 mm uzunluğa, oval bir vücut yapısına ve parlak kahverengi bir renge sahiptir. Dokunulduğunda sıçradığı için pire böceği adını almıştır.  Gözleri siyah renkte olup, 12 bölümden oluşan 2 adet antene sahiptir. Yumurtaları toplu iğne başından daha küçük olup, beyaz renktedir.

            Larvalar silindirik yapıda, beyaz renkli olup, 4,3-4,8 mm arasında bir uzunluğa sahiptirler. Kışı otlu alanlarda, tarlada kalan tütün artıklarında veya diğer bitki kalıntılarında ergin olarak geçirir. Yumurtalarını tarladaki tütün bitkilerine, fideliklere, toprak yüzeyi veya çatlaklarına bırakırlar. Üremeleri için yumuşak ve nemli fidelik toprağı en iyi ortamdır.

Konukçuları:Patates, domates, patlıcan,  kavun, süs bitkileri ve bazı yabancı otlar ile tütün zararlının konukçuları olarak bilinmektedir.

Zarar Şekli: Larvalar toprakta yaşar ve tütün fide köklerinde galeriler açarak beslenir. Fideler fidelikte görülmeye başlandığında, tütün piresi erginleri kışladıkları yerlerden çıkarak, fideliklere veya doğrudan tarlaya geçerler. Ergin pireler, saçma deliğine benzer şekilde yaprakları yiyerek ciddi zararlara neden olurlar.

Kültürel Önlemler:

 •  
  •  
    • Fideliklerin yumuşak ve nemli toprağı üremeleri için en uygun ortam olduğundan dolayı, fideliklerin tarladan uzakta kurulmasına dikkat edilmeli,
    • Fidelik içindeki ve çevresindeki yabancı otlar yok edilmelidir.
    • Tarlaya şaşırtılma işlemleri bittikten sonra fidelikler bozulmalı ve kalan fideler imha edilmeli,
    • Kırım işlemleri bittikten sonra, tarlada kalan bütün tütün sapları toplanmalı ve usulünce yok edilmelidir.

Kimyasal Mücadele:         Fideliklerde bitki başına bir adet ergin, tarlada bitkiler küçükken bir, büyükken  dört adet ergin görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanmalıdır.

            Tohum atılmadan üç gün önce, tülbent veya el körüğü ile önerilen dozda ilaç, fidelik toprağı üzerine serpilerek atılır ve toprak 3-5 cm derinlikte karıştırılarak uygulama gerçekleştirilir.

            Dikimden önce yapılacak ilaçlamada; fideler tarlaya şaşırtılmadan bir gün önce sıralar boyunca bant şeklinde ilaç atılarak, dikim derinliğinde karıştırılır.

            Gerektiğinde 15 günlük aralarla 3 defa ilaçlama yapılabilir.

 

 

Güncel ruhsatlı ilaç listesine aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı (tarimorman.gov.tr)