TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Tütün Gebesi (Phthorimaea opercullella)

 

TÜTÜN GEBESİ (Phthorimaea opercullella)

Tanımı:Kanat açıklıkları 10-12 mm boyutlarında olan bu kelebeklerin, kanatları çok dardır. Ön kanatları griye çalan sarı, arka kanatları saydam ve gri renkte, saçak tüyleri uzuncadır. Yumurtaları ovalimsi ve krem rengindedir. Olgun larvalar pembeye yakın bir renge ve 10 - 12 mm. uzunluğa sahiptirler.

            Nisan ayında uçuşmaya başlayan kelebekler, kısa sürede çiftleşerek yumurtalarını patlıcangillerin yaprak alt yüzeyindeki girinti ve çıkıntılara bırakırlar. Yumurtalar 3-4 gün içinde açılır ve larvalar yaprak ve gövdede beslenmeye başlar. Olgunlaşan larvalar yaprak ve gövde içindeki galerilerde, dökülmüş yaprak ve bitki artıkları arasında beyazımtırak bir pupa oluştururlar.

 

Konukçuları:Tütün gebesi konukçularının patates, tütün, patlıcan, domates ve biber olduğu bilinmektedir.

Zarar Şekli: Larvalar tütün bitkisinin yapraklarında, yaprak saplarında ve gövdesinde galeriler açarak zarar yapar. Yaprakta ana damar boyunca iki epidermis arasındaki dokuyu yiyerek yaprağın zar gibi bir görünüm almasına neden olurlar. Bu kısımlar kuruyarak, parçalanır. Gövdede beslenmeleri sonucu dışa doğru tipik şişkinlikler oluşur. Bu nedenle zararlıya tütün gebesi denmiştir. Hava nemi ve sıcaklığın yüksek olduğu yıllarda etkinliği daha fazladır.

Kültürel Önlemler:

 •  
  •  
    • Tütün tarlası sık sık kontrol edilmeli, bulaşma genç bitkilerde ve henüz yaygınlaşmamışsa o bitkiler toplanmalı ve tarladan uzaklaştırılmalı,
    • Gelişmiş bitkilerde ise zarar çoğunlukta alt yapraklarda görüldüğünden, zarar görmüş yapraklar kopartılıp yok edilmelidir.
    • Son ellerin kırımından sonra tarlanın temizlenmesi ve artıkların uygun şekilde imhasına özen gösterilmelidir.

Kimyasal Mücadele:         Zararlının varlığına tütün bitkisinin genç döneminde rastlandığında ilaçlı mücadeleye hemen başlanmalıdır. Gelişmiş tütün bitkilerinde ise % 20 bulaşmadan sonra ilaç kullanılmalıdır.

İlaçlamanın sabah ve akşam serinliğinde yapılmasına ve