TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Siyah Kök Çürüklüğü (Black Root Rot)

 

TÜTÜNDE SİYAH KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Black Root Rot)

Tanımı: Tütünde siyah kök çürüklüğü, bitkinin kök sisteminde oluşan bir mantar hastalığıdır. Soğuk ve ıslak iklim şartları siyah kök çürüklüğü hastalığının gelişimini hızlandırır. Asitik karaktere sahip topraklarda etkisi daha fazla görülmektedir. Tütünde büyük boyutlu zararına çok ender rastlanır.

Belirtileri:      Hastalığın bulaşık olduğu bitkiler günün sıcak saatlerinde süratle canlılıklarını yitirip, akşam saatlerinde kendilerine gelirler. Yaprakların canlılıklarını yitirmeleri ve zayıflamaları özellikle yağmuru takip eden, sıcak, güneşli günlerde daha kolay fark edilir. Hastalığın ileri aşamasında fide gövdesinin alt bölümü kahverengimsi siyah bir renk alır. Kök pörsümüş ve incelmiştir.  Bu durum; bitkinin su ve besin maddelerini almasını zorlaştırır, bitkinin yapraklarında sararmalar başlar.

            Hastalığa yakalanmış bitkilerin kök sistemleri küçülmüş ve çürümüştür. Bu durum bitkinin bodur ve solgun görünmesine sebebiyet verir. Hastalığa yakalanmış bitkiler yanık ve seyrektir.

Kültürel Önlemler:

 •  
  • Hastalık görülen fideliklerde, fide toprağı değiştirilmeli,
  • Analiz yapılarak toprağın PH değeri tespit edilmeli,
  • Siyah kök çürüklüğü görülen tarlalarda 2 ile 4 yıllık rotasyon uygulanmalıdır.
  • Fidelikte oluşan yabancı otlar temizlenmeli,
  • Hastalıklı fidelerin tarlaya şaşırtılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Bu hastalıkla mücadelede, dayanıklı çeşitler kullanmak etkin bir yöntemdir.

Kimyasal Mücadele:    Hastalığın görüldüğü durumlarda fidelik toprağı dezenfekte edilmelidir.