TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Fideliklerde Toprak Solucanı (Lumbricus terrestris L.)

 

TÜTÜN FİDELİKLERİNDE TOPRAK SOLUCANI (Lumbricus terrestris L.)

Tanımı:Yetişkin solucanlar 9-30 cm boyunda, uzun, ince silindirik bir görünüme sahiptirler. 100 ile 180 arası halkadan meydana gelen vücudunun üst kısmı kırmızımsı, alt kısmı ise daha açık renklidir. Gövdeyi oluşturan halkaların her birinin alt kısmında solucanın yürümesini sağlayan 4 çift kıl bulunur.

            Yumurtalar, içinde sümüksü bir madde bulunan kokon içindedir ve larvalar bu kokon içinde oluşur. Koşullar elverişli olduğunda larvalar bu kokonu terk ederek beslenmeye başlar. Solucanlar kışı ergin veya larva döneminde toprakta geçirir.Tütün fidelerinde şubat – mart aylarında görülmeye başlarlar.

            Genellikle geceleri beslenirler. Toprak yüzeyi kurudukça daha derinlere inerler.

Konukçuları:Domates, biber, patlıcan ve tütün gibi çeşitli fidelerin konukçusu olduğu bilinmektedir.

Zarar Şekli:Fidelikte toprak içerisinde ilerlerken yollar şeklinde toprak kabarmasına veya toprak karışmasına neden olurlar. Bu yüzden, bu gibi yerlerde fide kökleri açıkta kalır ve fideler kuruyarak ölürler. Bu duruma halk arasında “Solucan Oynaması” denir. Ayrıca tohumların veya taze fidelerin bir kısmı solucanlar tarafından yuvalarına taşındığı için fidelikte boş yerler oluşur.

Kültürel Önlemler:

 •  
  •  
    • Fidelikler hazırlanırken fümige edilmiş temiz topraklar kullanılmalı,
    • Tütün tarlalarının içinde veya yakınında kurulmamalıdır.

Kimyasal Mücadele:        Fidelikte, yollar şeklinde toprak kabarmaları veya açıkta kalmış fide kökleri görüldüğünde ilaçlı mücadeleye  başlanmalıdır. Kimyasal mücadele çiğ kalktıktan sonra sabah veya akşam erken saatlerde ve sakin bir havada yapılmalıdır. İlaçlamadan önce fideliğe sarf edilecek su miktarı kalibre edilmeli ve solucan oynaması görülen yerlerde, ilaç kalibre edilen su içine karıştırılarak atılmalıdır. İlaçlamalarda süzgeçli kova kullanılmalıdır.

 

 

Güncel ruhsatlı ilaç listesine aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı (tarimorman.gov.tr)