TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi Semineri Antalya'da Yapıldı

Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması

Seminerinin Ardından

 

TAPDK tarafından ilki 15-18 Nisan 2012 tarihlerinde “Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması” seminerine yaklaşık 200 Tütün Eksperi katılım sağlamıştı. Bu seminer sonrası pek çok üyemizden düzenlenen bu programla ilgili olumlu geri dönüşler almıştık. Bu semineri izleyen yıllarda, tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinde yaşanan artış adli süreçlerde bilirkişi ihtiyacının da artmasına neden olmuştur. Özellikle bu alandaki bilgilerin hem tazelenmesi hem de güncel gelişmelerle mevzuat ve raporların tanzimi hakkında yeniden bir eğitim ihtiyacının olduğu görülmüştü. Bu konularda derneğimize başvuran arkadaşlarımıza elden geldiğince yardımcı olunmaya çalışılmış ihtiyaç hâsıl olduğunda ise TAPDK da çalışan meslektaşlarımıza da başvurulmuştur.

Tütün ve Tütün Mamullerinin yasadışı ticaretinin görüldüğü davalarda özellikle İl Adli Yargı Komisyonlarınca yetkisiz kişilerin görevlendirilmesi de bu süreçlerde karşılaştığımız önemli sorunlardan bir tanesi olmuştur. Özellikle sorun yaşanılan illerin İl Adli Yargı Komisyon Başkanlıklarına gönderilen yazılar ile bilirkişilik yapmak isteyen meslektaşlarımızın bu yazıları bizzat takip etmeleri istenerek bu sorun aşılmaya çalışılmış ve genellikle olumlu sonuçlar alınmıştır.. Müteakip zamanlarda görüşme yaptığımız meslektaşlarımızdan gelen talepler arasında özellikle Bilirkişilik Eğitimine katılanlardan memnuniyet ve seminerin tekrarı, seminere katılma fırsatı yakalamayan meslektaşlarımızın da yeni seminer düzenlenmesi talepleri derneğimize sıklıkla iletilmiştir.

Bu talepler doğrultusunda, yönetim kurulumuz konuyu değerlendirmiş ve TAPDK Başkanlığına seminerin tekrarı için talep yazısı yazılmasına karar vermiş, akabinde Nisan ayında TAPDK’ya “II.Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması” talebimiz yazılı olarak iletilmiş olup ayrıca kurul üyeleri Dr. Yüksel DENLİ ve Dr. Murat DOĞANAY ile yapılan yüz yüze görüşmelerde  konu hakkında destek talep edilmiştir.

Derneğimizin başvurusu, TAPDK’da görev yapan meslektaşlarımızın da ciddi desteğiyle yönetimden geçen karar 28.06.2016 tarihinde TAPDK’nın web sayfasında duyurulmuştur. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın görevlendirilebilmeleri için Yaprak  Tütün Daire Başkanlığı gerekli yazışmaları yapmış, bu yazıların takip edilmesi de derneğimizce  yapılmıştır.

 “II. Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması” semineri 25-28 Ekim 2016 tarihinde  Kundu /Antalya WOW Topkapı Palace Otelde yapılmıştır.

“Büyük Eksper” buluşmasına sahne olan bu organizasyonda bizler için normal gelen tekrar tekrar,  döne döne kucaklaşıp öpüşmemizin otelde konaklayan turistler tarafından şaşkınlıkla izlendiğine şahit oldum. Genelde başlayan kucaklaşma ve sohbet faslı zaman ilerledikçe, devre devreye en sonunda da kanka kankaya döndü.

26.10.2016 tarihinde TAPDK Tütün Piyasası Daire Başkanı Hikmet SAPAN’ın açılış konuşması ile başlayan “II. Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması” seminer programında, Dernek Başkanımız Servet YAPRAK  farklı illerde bilirkişilik görevini ifa eden arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunlar ve  yoğun yasadışı ticarete konu olan sektörümüze ilişkin görüşlerimizi içeren “Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Yasadışı Ticaret & Bilirkişilik ve Yaşanılan Sorunlar”  başlıklı bir sunum yapmıştır.

Düzenlenen seminere toplam 192 katılımcı iştirak etmiş olup seminere Tütün Eksperleri Derneği’nin yanı sıra  Adalet Bakanlığı, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tütün Piyasası Daire Başkanlığı, Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı temsilcileri tarafından sunum yapılarak katkı sunulmuştur.

Seminer kapanış konuşmasının ardından semineri başarıyla tamamlayan katılımcılara “Eğitim Sertifikası”  verilmiştir.

Tütün Eksperleri Derneği olarak, Sayın TAPDK Başkanı Suat EVCİMEN başta olmak üzere, seminerin başarı ile tamamlanmasında emeği geçen meslektaşlarımızdan Hikmet SAPAN (Yaprak Tütün Piyasası Daire Başkanı), Doc. Dr. Haluk TANRIVERDİ ile sunumlarıyla seminere iştirak eden  Necmettin TEKDEMİR,  Kadir ÖZTÜRK, Refik YEL Levent DUMANTEPE’ye organizasyonun sorunsuz yürütülmesinde görev alan Kemal Ersoy SÖZER’e ve semineri başından sonuna kadar büyük bir ciddiyetle takip eden, bir birinden değerli katkılar sunan tüm meslektaşlarımıza, TAPDK Yönetim Kuruluna organizasyondaki katkı ve katılımları için teşekkür eder önümüzdeki dönemlerde de benzeri eğitim seminerlerinin tekrarını dileriz.