TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

TED Olağanüstü Genel Kuruluna Çağrı

Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulunun almış olduğu kararla  Tütün Eksperleri Derneği Olağanüstü Genel Kurulunun, 18 Şubat 2017 tarihinde saat 10: 00'da 1762 Sok. No: 18/B Karşıyaka /İzmir adresinde toplanmasına,  çoğunluk sağlanamadığı takdirde  25 Şubat 2017 tarihinde saat 10:00 'da aynı adreste ( Dernek Merkezimizde ) aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

  1. Açılış
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
  3. Divan Başkanı, Başkan Vekili ve Katip Üyelerin Seçimi
  4. Tüzük Değişikliklerinin Görüşmeye Açılması
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış