TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

MALİYE BAKANLIĞININ SİGARA SATIŞLARINDAN ALINAN MAKTU ÖTV MİKTARINI ARTIRMA HAZIRLIĞI

BASIN DUYURUSU 

06.02.2007

Maliye Bakanlığının sigara satışlarından alınan maktu ÖTV miktarını artırma hazırlığı

Aldığımız haberlere göre Maliye Bakanlığı sigara satışlarından alınan maktu ÖTV miktarını artırma hazırlığı içersindedir. Türk tütününü öldürmek için bugüne kadar yapılanlar yetersiz kalmış olacak ki AB kalkanına sığınılarak  her gün yeni bir saldırı planı yapılmaktadır.

 Şöyle ki; Sigaralardan alınan maktu ÖTV özellikle Türk tipi (oriental harmanlı – maltepe, samsun gibi) sigaraları ilgilendirmektedir. Bu gruptaki sigaralar fiyat grubu olarak en alt segmentte yer aldıkları için maktu vergideki artış bu sigaralarda fiyatların yükselmesine yol açacak, buna karşılık orta ve yüksek fiyata satılan sigaraları etkilemeyecektir. Bunun sonucunda tüketici tercihleri, oriental harmanlı sigaralardan amerikan harmanlı sigaralara doğru değişecektir.  

Yıllardır tüketicinin tercihlerini değiştirmek için yapılanlar meyvelerini vermiş oriental sigaraların pazar payı %20ler düzeyine inmiştir. Şimdi bu paya da göz dikildiği anlaşılıyor. Burada üzücü olan Maliye Bakanlığının aldığı kararların, aynı bakanlığa bağlı başka bir kamu kurumuna (Tekel’e) zarar verirken çokuluslu yabancı sermayeli şirketlerin önünü açar nitelik taşımasıdır. Maliye Bakanlığının son 4 yıl içerisinde yaptığı ÖTV değişikliklerinin Tekel’in pazar payının %60’lı rakamlardan 30’lu rakamlara gerilemesinde ciddi bir rolü olduğu bilinmektedir. Maalesef bütün bunlar olurken aynı Bakanlığa bağlı Tekel bürokrasisi de her şeyi bildiği halde sesini yükseltememektedir. Bir yanda Tekel’i özelleştirme çalışmaları diğer yanda Tekel’in değerini azaltma yolunda atılan adımlar. Alınan kararlar ve uygulamaları akıl yoluyla izah olanağı yoktur.  

Sonuç olarak zaten adaletsiz bir vergi olan sigaradan alınan vergiler, daha da adaletsiz hale getirilmektedir. Dar gelirli ve fakir insanların içtiği ucuz sigaralardan oransal olarak daha fazla vergi alınırken, zenginlerin içtiği sigaralardan daha az oranda vergi alınmaktadır. Türk tütüncülüğünü öldürüp Amerikan tütününe destek olması da bu uygulamaların KDV’si olsa gerek.  

Maliye bürokrasisi her şeye sadece vergi tahsilatı gözüyle değil, aldığı kararların yol açacağı sonuçlara da gören gözlerle bakmak zorundadır. Türkiye’nin çıkarları bunu gerektirmektedir.Tekel’in yok edilmesi, Türk tütüncülüğünün öldürülmesini AB ile ilişkilendirmek gerçekleri saptırmaktır.Bunun adı uluslar arası  sermayeden yana tercih kullanmaktır.

Oransal vergi tahsilatında istenilen düzenlemeler yapılarak, Maktu ÖTV uygulamasından derhal vazgeçilmelidir.  06-02-2007

 

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU