TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Reklam Kurulu 142.Toplantısı Kararları, 10.07.2007

Reklam Kurulu 142 Sayılı Basın Bülteni

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3395

 

REKLAM KURULU
10.07.2007 TARİHİNDE 142 NCİ TOPLANTISINI YAPTI.

REKLAM KURULU'NUN 10.07.2007 TARİHLİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN DOSYALARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

I - TÜTÜN VE ALKOL

1) 2007/180 - British American Tobacco The Netherlands B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi tarafından Ankara, İstanbul, İzmir illerindeki satış noktalarında “Kent” markalı tütün mamullerini tanıtıcı resim ve bilgilerin yer aldığı masaüstü takvimi ve aynı tütün mamullerinin teşhir edildiği ışıklı stand ile ışıklı pano kullanılarak yapılan tanıtım faaliyetleri ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınarak 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesine aykırı olduğuna,

Diğer taraftan, aynı firmaya ait “Viceroy” ve “Pall Mall” isimli sigaraların satışının yapıldığı satış noktalarında yer alan, anılan sigaralara ait fiyat tanıtım kartları nedeniyle Reklam Kurulunun 11.04.2007 tarih ve 139 sayılı toplantısında idari para cezası verilmiş olduğu göz önünde bulundurularak; 4077 sayılı Kanun'un 25/11 maddesinde yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli olarak uygulanır.” hükmüne istinaden anılan firma hakkında söz konusu reklamları durdurma ve 5.491.- YTL x 2 = 10.982. -YTL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

2) 2007/182 - Imperial Tobacco Tütün Ürünleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi tarafından satılan “Klasik” ve “Davidof” markalı tütün mamullerinin Aralık 2006 tarihinde çeşitli satış noktalarında, satış standlarından ayrı olarak, kasa üzerinde yer verilmek suretiyle kullanılan değişik teşhir malzemeleriyle tanıtılması faaliyetlerinin, ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınarak,

4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesine aykırı olduğuna, bu nedenle anılan firma hakkında durdurma ve 5.491.-YTL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir