TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Reklam Kurulu 138. Toplantısı Kararları, 13.03.2007

 

REKLÂM KURULU
13.03.2007 TARİHİNDE 138 İNCİ TOPLANTISINI YAPTI.

REKLÂM KURULU'NUN 13.03.2007 TARİHLİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN DOSYALARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3282

Erişim tarihi: 22.04.2007

6) 2006/453- Philip Morris Sa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından ü retilen sigaraların dağıtımının yapıldığı, tanıtım amaçlı olarak isim, marka ve alametlerin yazıldığı “34 U 3830” ve “34 DU 2683” plakalı dağıtım araçlarının, 4207 sayı lı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 3 üncü maddesine uygun olmadığı;

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Philip Morris Sa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. hakkında 5.491 .- YTL idari para cezası ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

7) 2006/455- Marmaris, Fethiye gibi güneybatı sahillerinde yer alan ilçelerde Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.'ne ait sigaraların tanıtımının yapıldığı “Fantastic Savings On Uk Prıces” başlıklı haritada yer alan ibarelerin, 4207 sayı lı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 3 üncü maddesine uygun olmadığı;

Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.'hakkında 5.491 .- YTL idari para cezası ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.