Mevzuat
1 Tütün Mam. Toptan ve Perakende Satışına İlişk. TAPDK Yönetmeliği, RG-24980, 31.12.2002.doc
2 Sağlık Bakanlığı Genelgesi, - İllerde Tütün Kontrol Kurulu Kurulması Hak.- 24.05.2007.doc
3 Fuar, Festival, Şenlik, Konser ve Sergilerde Geç. Tüt. Mam. Satış Belgesi Hak. TAPDK Kurul Kararı, RG-26261, 16.08.2006.htm
4 5261 sayılı DSÖ TKÇS'nin Onaylanması Hakkında BK Kararı, RG-25681, 25.12.2004.htm
5 Tütün Mam. Piyasaya Arz Ambalajı Üzerine Fiyat Bilgisi, TAPDK Kurul Kararı, RG-26094, 28.02.2006.htm
6 Nargilelik Tütün Mam. Etiket. ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesi... TAPDK Tebliği, RG-25579, 10.09.2004.htm
7 Diyanet İşleri Başkanlığı Genelgesi, -5727 sayılı Kanunun Uygulanması Hak.- 10.03.2008.TIF
8 5261 sayılı DSÖ TKÇS'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, RG-25656, 30.11.2004.htm
9 Ulusal Tütün Kontrol Programı, RG-26312, 07.10.2006.htm
10 Tütün Mam. Piyasaya Arz Ambalajı Üzerine Fiyat Bilgisi, TAPDK Kurul Kararı, RG-26044, 05.01.2006.htm
11 Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi, -5727 sayılı Kanunun Uygulanması Hak.- 18.03.2008.pdf
12 Anayasa Mahkemesi Kararı, -4207 sayılı Kanun Hak.-, Karar Sayısı-1999-9.htm
13 4733 sayılı TAPDK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.htm
14 Tütün Mam. Zarar. Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiket. İlişk. TAPDK Yönetmeliği, RG-25692, 06.01.2005.doc
15 Tütün Mam. Nihai Satış Nok.Sergi. ve Satış Yerleri Hak. TAPDK Tebliği, RG-25579, 10.09.2004.htm
16 Maliye Bk.lığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği- 2, -Tütün Mam. Reklam ve İlan Giderleri Hak- RG-26855, 22.04.2008.htm
17 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu RG-26479, 31.03.2007.htm
18 4207 sayılı Kanun, Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN-slayt-.ppt
19 Tütün Mam. Zarar. Kor. Yön. Üretim Şek., Etiket. ve Denet. İlişk. Yönet. Tek. Uyg. Hak. TAPDK Kurul Kararı, RG-25835, 04.06.2005.htm
20 Tütün Mam. İlgili Olarak Basın Yayın Organlarında İlan Yayınlanmayacağına İlişk. TAPDK Kurul Kararı, RG-25698, 12.01.2005.htm
21 İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu, Nargile Kararı, 11.08.2005.htm
22 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, RG-25772 mükerrer, 31.03.2005.htm
23 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun.htm