Tarih

Konu

Makam

19.09.2008

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından açılacakolan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılabilecek personelarasına Ziraat Teknisyeni kökenli Tütün Teknolojisi Mühendislerinin dahil edilmesi ile ilgili gerekçeli yazımız.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER veTarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne

12.09.2008

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca  taslak çalışmaları sürdürülen Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik ile Son yıllarda Tarımda yeni açılımlar sağlamak ve güncel ihtiyaçları karşılamak üzere değişiklik yapılan ya da yeni çıkarılan ve halen yürürlükte olan bazı diğer yönetmelikler hakkında Tütün Teknolojisi Mühendislerinin görüş ve önerileri

  

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığına

08.09.2008

 

 

16 Ağustos 2008 tarihli 26969 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” doğrultusunda Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına yazdığımız yazı.Maliye Bakanlığına

11.07.2008

 

“Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” nin bazı hükümlerinin iptali ile ilgili danıştaya açtığımız dava.


Danıştay ... Dairesi  Başkanlığına

16.06.2008

 

Sigara Fabrikasında çalışan meslektaşlarımızın nakli.


 Sayın Metin KİLCİ 

Özelleştirme İdaresi Başkanı

 

 

Tütün Teknoloji Mühendislerinin Gümrük Müşteşarlığı'nda görevlendirilmesi


T.C.BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

 

 

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetleri


TEKEL A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

09.09.2007

 

76. İzmir Enternasyonal fuar alanında Philsa PM Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.’ne ait  sigaraların (Marlboro, LM) satıldığı bir tanesi karavan olmak üzere iki adet stant


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

 

ÇOKULUSLU SİGARA ŞİRKETLERİNİN KANUNA AYKIRI  ve ETİK OLMAYAN  SATIŞ ve ORGANİZASYONLARI DEVAM EDİYOR !...


TAPDK, SANAYİ TİCARET BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI

  ÖTV

İZMİR NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Kanalıyla
DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

  Başmühendislik kadroları

TEKEL A.Ş.
YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİ
  VE  TİCARETİ  DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

 

İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA

  İl Özel İdareleri

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
MEVZUAT DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik


T.C.
TARIM ve KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Ekspertiz Raporu


MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA

  Sertifika Eğitimi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Tütünün Özel Ürün Belirlenmesine Yönelik Tasvir Edici Liste

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığına

  Ziraat Mühendisleri Odasına Üyelik

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Yayım Daire Başkanlığı)

 

 

Yönetmelik


TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI  DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bitki Koruma Ürünlerinin Satışı ve Fümigasyon Operatörlüğü


TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığına