TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı Tütün Teknolojisi Mühendislerine Antalya'da Eğitim Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında satış belgesi işlemlerini yürütmekle görevlendirilmiş bulunan çalışanlara ve meslektaşlarımıza yönelik olarak Antalya ili Kemer ilçesinde  "Satış Belgesi İşlemleri Eğitim Çalışması ve Ekspertiz Raporlarının Hazırlanması ve Tütün Mamullerinin Yasa Dışı Ticareti " konusunda düzenlenen eğitim Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Sayın Dr. Yüksel DENLİ tarafından yapılan açılış konuşması ile 3 Aralık 2019 Salı günü başlamıştır. Eğitim toplantısıne meslektaşlarımız iki grup halinde katılmışlardır.

Eğitim 9 Aralık 2019 tarihinde sona ermiştir. 

Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen Tütün ve Alkol Diresi Başkanı Sayın Yüksel DENLİ, Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanı Sayın Nail ACET, Piyasa Düzenleme ve Kontrol Daire Başkanı Sayın Ugur YALÇIN başta olmak üzere ve Bakanlık Uzmanlarımıza teşekkür ederiz.