TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

TÜİK; Tütün ürünleri imalatının %84,7’si yabancılar tarafından kontrol edildi

Yabancı kontrol oranı %14,1 olarak gerçekleşti

Üretim değerine göre; 2015 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin tamsayım kapsamındaki girişimlerde yabancı kontrol oranı %14,1 olarak gerçekleşti.
 
Yabancı kontrol oranı 2014 yılında %13,8 iken, 2015 yılında %14,1’e yükseldi. Bu oran 2012, 2013 yıllarında sırasıyla %13,6, %13,4’tü.
 
Yıllar itibariyle yabancı kontrol oranı, 2006 - 2015

Almanya menşeli girişimler 2015 yılı toplam üretiminin %2,4’ünü kontrol etti
 
Tamsayım kapsamındaki girişimlerde 2015 yılında gerçekleştirilen toplam üretimin %2,4’ü Almanya’nın, %1,7’si A.B.D.’nin ve %1,6’sı Fransa’nın kontrolündeydi.
 
Toplam üretimde ilk 5 ülkenin kontrol oranı, 2015

Tütün ürünleri imalatının %84,7’si yabancılar tarafından kontrol edildi

İmalat sanayindeki alt sektörlere bakıldığında en yüksek yabancı kontrol oranı %84,7 ile “Tütün ürünleri imalatı” sektörüne aitti. İkinci sırada %44,8 ile “Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler imalatı”, üçüncü sırada %39,5 ile “Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı” sektörü yer aldı.
 
İmalat sanayinde yabancı kontrolünün en yüksek olduğu ilk 5 bölüm, 2015

İmalat sanayindeki yabancı kontrollü üretim, orta-yüksek teknolojiye sahip alt sektörlerde yoğunlaştı

 
İmalat sanayinde, girişimlerin faaliyet gösterdikleri grupların teknoloji düzeylerine göre bakıldığında, yabancı kontrollü üretimin orta-yüksek teknolojili grupta yoğunlaştığı (%54,7) görüldü. Yüksek teknolojili grup %4,5, orta-düşük teknolojili grup %17,5, düşük teknolojili grup %23,4 paya sahipti.
 
İmalat sanayindeki yabancı kontrollü üretimin teknoloji düzeylerine göre dağılımı, 2015

Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteni yayımlanma tarihi 2018’dir.