TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

TAPDK'nın Görev ve Yetkileri Devredildi

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun , Yetkileri  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ve Sağlık Bakanlığı’na Devredildi.

2002 yılında 15 günde 15 yasa olarak adlandırılan yasalar ile kurulan özerk kurumlardan bir de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu idi. Özelleştirilmesi ve tasfiyesi düşünülen TEKEL Genel Müdürlüğünün bir kısım görevleri ile  iktisadi ve idari regülasyon” olarak nitelendirilen piyasanın ihtiyaç duyduğu mekanizmaların kurulması ve işletilmesi, izlenebilir ve kayıtlı bir piyasa yapısı oluşturulması, haksız rekabet oluşturacak fiilleri engellemek rekabetçi bir piyasa temini suretiyle piyasa düzenlenme ve denetleme görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Aradan geçen 15 yılın ardından TAPDK, 24.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 696 Sayılı KHK hükümleri uyarınca kapatılarak görev ve yetkileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.