TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

TÜTÜN ÜRETİCİSİNİN YERİ MADENLER DEĞİL, TÜTÜN TARLASIDIR!

BASIN AÇIKLAMASI
26.05.2014

TÜTÜN ÜRETİCİSİNİN YERİ MADENLER DEĞİL, TÜTÜN TARLASIDIR!


13.05.2014 tarihinde Soma da yaşanan maden faciası bütün yurttaşları derinden yaralamıştır. Madende yaşamını yitiren işçilerimize Allahtan rahmet, Ulusumuza da başsağlığı dileriz.
Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerimizin büyük bir kısmı Soma, Kınık, Savaştepe, Kırkağaç ve İvrindi ilçeleri ve köylerinde yaşamaktadırlar. Bu ilçelerimizin ortak özelliği Ege bölgesinin önemli tütün üretim merkezleri olmalarıdır. Yöre halkının en büyük geçim kaynağı yıllar boyunca tütün üretimi olmuştur. Son yıllarda tütün tarımında yaşanan daralma ve ürünün yeterli getiri sağlayamaması tütün üreticisi ailelerinin çocuklarını madende çalışmaya zorlamıştır. Ne yazık ki maden kazasında kaybettiğimiz işçilerimizin önemli bir kısmı tütün tarlasından gelir sağlayamayan tütün üreticileridir.
Tekelin özelleştirilmesinin ve Yaprak Tütün İşletmelerinin tasfiyesinin ardından ve tütünde destekleme alımlarının sona ermesinin devamında bu yörelerimizde ki tütün üretimi 11.000 tondan 4.700 tona, tütün üreticisi sayısı da 17.400 den 5.300 e gerilemiş, tütün üreticisi özel sektörün insafına terk edilmiştir. Geçen zaman boyunca yıllık tütün üretiminde yaşanan düşük fiyatlar sonucu üretim miktarının düşmesi, önemli oranda tütün üreticisini işsiz bırakmıştır. Tütün, ülkemizde fakir insanlarımızın fakir topraklarda yetiştirdiği bir tarımsal üründür. Bu nedenle tütün tarımından mahrum kalan üreticimizin bir kısmı şehirlere göç etmiş bir kısmı da madenlerde sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda kalmışlardır.
Ülkemizde üretilen tütünün her yıl yaklaşık % 85 i yurt dışına ihraç edilmektedir. Üretiminde ithal girdisi olmayan fındık gibi dünyada rekabetçi olduğumuz tarımsal ürünlerden biri de tütündür. Ancak son yıllarda tütün üretimine ve tütün piyasasına devletimizin ilgisizliği şark tipi tütün ihracındaki payımız, oryantal tip tütün yetiştiren Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan lehine azalma göstermektedir.
Toplumumuzda son yıllarda insan sağlığına olan zararlarından dolayı sigara tüketimine karşı bir hassasiyet haklı olarak oluşmuştur. Ancak bilinmelidir ki, Türkiye de ki sigara tüketiminin kaynağı tütün üretimimiz değildir. Ülkemizde üretilen sigaralarda kullanılan tütünün %90 a yakını yurtdışından ithaledilmektedir.2014 yılı Birleşmiş Milletlerce dünyada Aile Ziraati (Aile Çiftçiliği) yılı olarak ilan edilmiştir. Tütün de tipik bir Aile Ziraati ürünü olduğundan hükümetimizi önlem almaya, tütün üreticisine sahip çıkmaya ve Aile Ziraatini desteklemeye davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yaşar Turan GÜLÜMSER
Başkan
Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Adına