TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Tütün Üreticisi Korunmalıdır

Basın Bildirisi

Tütün Üreticisi Korunmalıdır

Dünya'da tütün üretiminde ve sigara tüketiminde önde gelen bir ülke olan Türkiye, kendi coğrafyamızda bulunan ve tütün sektöründeki ağırlığı ülkemiz kadar olmayan ülkelerin belirleyerek çok uluslu şirketlere dayattıkları politikalar karşısında seyirci kalmamalı, benzer uygulamaları hayata geçirmelidir.

Yunanistan Tarım Bakanlığı ile uluslararası sigara üreticisi bir firma arasında imzalanan anlaşmaya göre, firma tarafından geçtiğimiz üç yıl Yunanistan’dan alınan tütünlerin yaklaşık %20 fazlasına karşılık gelen bir miktara, 2013-2015 yıllarını kapsayan üç yıllık dönem için satın alma garantisi sağlandığı hususu basında yer alan haberlerden anlaşılmaktadır. Bunun yanında, İtalya, İspanya ve Polonya’da üretilen tütünlerin alımını zorunlu kılacak benzeri anlaşmaların geçmişte yapılmış olduğu bilinmektedir.

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz coğrafyada ki bir başka tütün üreticisi ülke olan Lübnan’da ise, tütün üretimi devlet destekli olarak sürdürülmekte ve sigara üreticisi firmalar sattıkları sigaralarda yer alan tütün miktarı kadar tütünü, Lübnan’dan satın almaya zorunlu tutulmaktadır.

Bilindiği üzere Türkiye, bölgesindeki en büyük yaprak tütün üreticisi olmasının yanısıra, sigara üreticileri için tüketim potansiyeli olarak Dünyanın en cazip pazarlarından birisi olmasına karşılık, bu gücünü kullanamamaktadır.

Türkiye’de tütün üretiminin yıllardır giderek azaldığı ve yüzbinlerce üreticinin tütün üretiminden uzaklaşmak zorunda kaldığı dikkate alındığında, söz konusu ülkelerdeki uygulamaların yurdumuzda hayata geçirilmesinin ülkemiz tütüncülüğüne dikkate değer bir katkı sağlayacağı açıktır.

Benzer uygulama ve anlaşmalar sayesinde üretimin artmasıyla beraber, gerek ihracat miktarında oluşabilecek bir artışın, gerekse ithalat miktarında meydana gelebilecek bir azalmanın ülkemizin ödemeler dengesine pozitif bir katkı yaratacağı, diğer taraftan üretici sayısı ve bağlı işkollarında oluşacak istihdam artışıyla beraber makro ekonomik açıdan da önemli faydalar sağlayacağı öngörülmektedir.

Bu bakımdan, Türkiye’nin dünyanın önde gelen oryantal tütün üreticisi konumunu devam ettirebilmesi adına, özellikle Lübnan’da uygulanan bu uygulamanın yada bu alandaki en önemli rakibimiz olan Yunanistan’ın gerçekleştirdiği anlaşma ve politikaların ülkemizde de hayata geçirilmesine dair çalışmaların acilen başlatılmasının yerinde olacağını düşünmekteyiz.

Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyor, emsal kararların bir an önce ülkemizde de hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.