TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

TÜTÜN FONU DEVAM ETMELİDİR

BASIN DUYURUSU

TÜTÜN FONU DEVAM ETMELİDİR

21-11-2006 

Son yıllarda Türk tütüncülüğü büyük bir darboğazdan geçmektedir. Tekel’in özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerle başlayan sancılı dönem her geçen gün daha da ağırlaşarak ilerlemektedir. 1990 lı yıllarda izlenen politikalarla özelleştirme hazırlıkları adı altında Tekel zayıflatılıp çok uluslu şirketlerin önü açılırken, 2000 li yıllar, 1990 lı yılları mumla aratır hale gelmiştir.

 

2002 yılı başında IMF talepleri doğrultusunda yürürlüğe giren yeni tütün yasası ve sonrasındaki uygulamalar çokuluslu şirketlerin ekmeğine yağ sürmüştür. Uzun yıllar Tekel dışında 2 yabancı firmanın faaliyet gösterdiği sigara pazarı diğer sigara şirketlerinin iştahını kabartmış ve kısa sürede Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firma sayısı 6 ya çıkmıştır. Yedincisi de pazara giriş için hazırlık yapmaktadır.

 

Bu süreçte pazara yeni girenler ve eskiler pay kapma savaşında kendilerine yer açarken, kaybeden hep Tekel ve Türk tütüncüsü olmuştur. Yurt içinde Türk tütünü kullanımı her geçen gün düşerken uygulanan makro ekonomi politikaları da tütün ihracatını vurmuştur. Yeni tütün yasası sonrasında her 3 üreticiden 2si tütün üretimini bırakmıştır. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de Tütün Fonu gündeme taşınmaktadır. Türkiye’de tütün üretiminin geleceği için fon kesintilerinin devam etmesi elzemdir. Fonun kaldırılması halinde, tek hedefleri kar maksimizasyonu olan sigara üretici firmalar, tütün taleplerini artan şekilde ithalat yoluyla karşılayacaklar ve Türk tütüncülüğü bir darbe de buradan alacaktır.

 

Tütün Fonunun AB Komisyonunun ilerleme raporunda yer almasının altında müktesebat uyumundan ziyade başka nedenler aranmalıdır. Aslında fon kesintileri AB yi pek de ilgilendiren bir konu değildir. Çünkü AB nin Türkiye’ye tütün ihraç etme potansiyeli olmadığı gibi AB tütüncülüğü bitme noktasındadır.

 

             Üstelik Tütün Fonu kesintileri AB den çok Dünya Ticaret Örgütünün itiraz etmesi gereken bir konudur. Bugüne kadar hiçbir ülke bu konuda DTÖ nezdinde girişimde bulunmamış iken, AB nin kendisine hiçbir yarar sağlamayacak fakat Türkiye’ye zarar verecek bir konuyu, bugüne kadar görmezden geldiği halde şimdi öne çıkarmasının altında mutlaka başka nedenler aranmalıdır.

 

             Bu hususta karar verme durumunda olanlar Türkiye’nin fon kesintisini kaldırmaması gerektiğini bilmelidirler.  Ayrıca 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı Yasa ile düzenlenen ancak 21.02 .2001 tarihinde 4629 sayılı yasa ile Genel Bütçenin kullanımına verilen Tütün fonu; Virginia, Burley ve vasıflı şark tipi tütün ekiminin iyileştirilmesi,  geliştirilmesi, tütün ekicilerinin desteklenmesi ve eğitilmesi, tütün borsasının kurulması, tütün üretici kooperatiflerinin finansmanı, sektörce kurulacak hangar ve kurutma tesisi gibi yatırımların, ülke dışında Türk tütününden mamul sigara fabrikalarının kurulması, TEKEL'in tütün mamullerinin ihracatının desteklenmesi amacıyla kullanılması yönünde yeniden düzenlenmelidir.

 

  • Tütün yetiştirilen kır arazilerden elde edilen gelirin yok olmaması için,
  •  Kent varoşlarına yığılan işsizlere yeni onbinler eklenmemesi için,
  •  Tütün üretimi yapılan arazilerin erozyondan korunması ve yaşanabilir bir çevre için,
  •  Dış ticaret açığının büyümemesi için,
  •  Türkiye tütün üretiminin devamı için,

 

Her ne gerekçeyle gündeme getirilmiş olursa olsun, tütün fonu kesintileri devam etmelidir.

 

21-11-2006

 Tütün Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu