TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ

Sigara Üreticisi Şirketler Türkiye’den Daha Fazla Tütün Almalıdır

BASIN AÇIKLAMASI

07.09.2015

 

Sigara Üreticisi Şirketler Türkiye’den Daha Fazla Tütün Almalıdır

Bilindiği üzere, TEKEL’in özelleştirilmesi ile Türkiye sigara piyasası % 90 oranında yabancı sermayenin hâkimiyetine geçmiş olup, bu durum Türkiye’de gerek tütün üretimi, gerekse tütün üreticileri açısından telafisi mümkün olmayan sosyoekonomik kayıplara yol açmıştır. Süreç içerisinde Türkiye’de tütün üreticisi sayısı 600.000 kişiden 65.000 kişiye, tütün üretimi ise 250.000 tondan 67.850 tona düşmüş, bunun sonucunda Türkiye yaprak tütünde ihracat üstünlüğünü kaybederek net tütün ithalatçısı ülke konumuna gerilemiştir.

Söz konusu haberlerde, Adıyaman’da TEKEL tarafından destekleme alımının yapıldığı zamanlarda 25.000 tonu aşan tütün üretiminin 557 tona gerilemesi üzerine çok uluslu bir sigara şirketi tarafından sosyal sorumluluk projesi başlatılarak Adıyaman ve Hatay’da tütün üretiminde artış sağlandığı, böylelikle bölgeye ve Türk Ekonomisine katkı sunulduğu ifade edilmektedir. Söz konusu proje ile Adıyaman tütüncülüğüne önem veriliyor gibi gözükmekle beraber, bu projenin altında yatan temel sebebin ucuz işçilik yolu ile ürün maliyetlerinin düşürülmesine yönelik bir politika olduğunu görmekteyiz.

Dünya piyasalarında Oryantal tütün üreticisi rakiplerimiz olan ülkelerden Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Lübnan hükümetlerinin sigara firmalarına yaptıkları dayatmalar sonucunda sigara şirketleri ile imzaladıkları anlaşmalar yolu ile yaprak tütün satışlarını arttırdıkları bilinirken, aynı refleksi gösteremeyen Türkiye’den aldıkları tütün miktarını yıldan yıla azalttıkları ve tütün üreticisini belirsizlik içerisine sürükledikleri görülmektedir.

Dünya sigara tüketiminde 8. sırada yer alan Türkiye dünyanın en önemli sigara pazarlarından biridir. Sigara tüketimi ve tütün üretiminde önemli oranda söz sahibi olduğumuz bir sektörde daha etkin bir rol üstlenmemiz gerekmektedir.

Bu bakımdan, Türkiye’nin bölgesindeki en büyük yaprak tütün üreticisi ve sigara tüketicisi olmasının gücünü kendi tütün üreticisi lehine kullanmasının faydalı olacağı düşüncesiyle; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tütün piyasasında daha etkin roller üstlenerek, ülkemizde sigara üretimi yapan firmaların ülkemizden daha fazla tütün almalarını sağlayacak girişimlerde bulunulması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.