Değerli Meslektaşlarımız 2014 yılına dergimizin yeni sayısı ile giriyoruz. Zengin bir içerik ile hazırlanan 86. sayımızı beğeneceğinizi umuyoruz.

Bülteni okumak için tıklayınız...

 

 

 

Uluslararası sigara şirketleri siparişi kesti. Bunun üzerine sigara firmaları da üreticiden düşük ve daha ucuza alım yaptı. Olan tütün üreticisine oldu.

 

Derneğimizin 5 Ekim 2013 saat 19:30 da Kaynaklar Havuzbaşı Restauranta düzenlemiş olduğu dostluk ve dayanışma yemeğine bütün meslektaşlarımızı bekliyoruz. Birarada olacağımız ve eğleneceğimiz bu gecede görüşmek üzere.
(Davetiyeler dernek yöneticilerinden 60 TL karşılığı temin edilebilir.)

 

 

 

 TAPDK tarafından hazırlanıp, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26.12.2012 tarihli 7146 Karar nolu, "Tütün Mamulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komisyonun; Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı" ile ilgili derneğimizce yürütmeyi durdurma ve iptaline ilişkin dava açılmıştır

 

TAPDK Dava Dilekçesi için tıklayınız...

 

 

 

 

Dünya'da tütün üretiminde ve sigara tüketiminde önde gelen bir ülke olan Türkiye, kendi coğrafyamızda bulunan ve tütün sektöründeki ağırlığı ülkemiz kadar olmayan ülkelerin belirleyerek çok uluslu şirketlere dayattıkları politikalar karşısında seyirci kalmamalı, benzer uygulamaları hayata geçirmelidir.

Yunanistan Tarım Bakanlığı ile uluslararası sigara üreticisi bir firma arasında imzalanan anlaşmaya göre, firma tarafından geçtiğimiz üç yıl Yunanistan’dan alınan tütünlerin yaklaşık %20 fazlasına karşılık gelen bir miktara, 2013-2015 yıllarını kapsayan üç yıllık dönem için satın alma garantisi sağlandığı hususu basında yer alan haberlerden anlaşılmaktadır. Bunun yanında, İtalya, İspanya ve Polonya’da üretilen tütünlerin alımını zorunlu kılacak benzeri anlaşmaların geçmişte yapılmış olduğu bilinmektedir....